1. VÝZVA SP SZP – SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

 

MAS Východní Slovácko, z.s. v rámci 1. výzvy SP SZP v intervenci 52.77 přijala 17 žádostí o dotaci. Celkem 9 žádostí je zaměřeno na podporu zemědělského podnikání, 7 žádostí na podporu nezemědělského podnikání a 1 žádost na zpracování a uvádění produktů na trh.

Celkový požadavek přijatých žádostí na dotaci činí 4 213 679 Kč, což je přibližně o 1 mil. Kč méně, než činí alokace výzvy. Zbylé prostředky budou využity v dalších výzvách MAS.

Projekty budou nyní procházet kontrolou přijatelnosti. Po této kontrole bude provedeno věcné hodnocení a výběr projektů. Celý uvedený proces administrace bude ze strany MAS ukončen do 31. 7. 2024.

Seznam přijatých SZP