Aktuální výzvy

V současné době MAS má vyhlášenou výzvu na podporu zemědělských a ostatních drobných podnikatelů.

  • 14 Led 2022

    7. výzva PRV | Aktuální výzvy

    MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila 17. 1. 2022 výzvu na podporu zemědělských podnikatelů a drobných ostatních podnikatelů.


Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov