1. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO – IROP – VZDĚLÁVÁNÍ

 

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 05. 06. 2023 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na infrastrukturu MŠ a ZŠ.

Datum zahájení sběru žádostí je 05. 06. 2023 (10:00).

Datum ukončení sběru žádostí je 07. 07. 2023 (12:00).

Seminář pro žadatele proběhne 13. 06. 2023 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS.

 Žádost o podporu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: vimdhw6

 

Dokumenty výzvy


 

Ostatní dokumenty


 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP "48. výzva IROP - Vzdělávání - SC 5.1 (CLLD)".

vim dhw6

vimdhw6

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov