PODPOŘENÉ PROJEKTY 2014-2020


MAS Východní Slovácko mezi lety 2014 a 2020 podpořila celkem 153* projektů ve 27 výzvách. Region MAS takto získal téměř 116 mil. Kč*.

* Započítány jsou pouze projekty, které byly úspěšně dokončeny či dále úspěšně pokračují. Viz rozklad níže.

 

 

VÝZVY PRV
1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva 5. výzva
12 projektů 17 projektů 23 projektů 0 projektů 14 projektů
1 813 189 Kč 6 094 749 Kč 4 486 629 Kč 0 Kč 2 081 475 Kč
6. výzva 7. výzva 8. výzva 9. výzva 10. výzva
13 projektů 24 projektů 14 projektů 0 projektů 2 projekty
1 864 006 Kč 3 689 587 Kč 1 681 830 Kč 0 Kč 258 681 Kč

 

 

VÝZVY OPZ
Příměstské tábory – I Podpora zaměstnanosti – I Dětské skupiny
1 projekt 2 projekty 0 projektů
509 995 Kč 5 419 777 Kč 0 Kč
 Podpora zaměstnanosti – II.  Podpora zaměstnanosti – III.   Podpora prorodinných opatření
3 projekty 7 projektů 3 projekty
3 653 768 Kč 18 476 803 Kč 2 287 275 Kč

 

 

VÝZVY OPŽP
Výsadby dřevin na nelesní půdě  Výsadby dřevin na nelesní půdě – II
1 projekt 0 projektů
2 182 651 Kč 0 Kč

 

 

Seznam podpořených projektů 2014–2020 (k 29. 2. 2024).