Logo - Evropa

1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko

CZ.03.02.01/00/22_008/0000038

Celkové způsobilé výdaje: 8 930 880 Kč

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 - 31. 3. 2026

Příjemce projektu: MAS Východní Slovácko, z.s.

 

Projekt řeší sociální začleňování, posilování rodinných a přirozených vazeb v komunitě na území MAS Východní Slovácko. Projekt je zaměřen na neformální pečující a pečující o malé děti. Náplní aktivit projektu je rozšíření nabídky služeb pro uvedené skupiny na území MAS, a to skrze zaměstnání odborných pracovníků a zabezpečení vhodného zázemí.

 

V projektu je realizováno 5 klíčových aktivit:

  • KA 1 Podpora pro rodinné pečující
  • KA 2 Edukace pečujících
  • KA 3 Psychosociální podpora pečujících
  • KA 4 Komunitní venkovské tábory
  • KA 5 Administrace projektu

 

MAS Východní Slovácko projekt realizuje ve spolupráci s partnery:

  • Charita Uherský Brod
  • Charita Uherské Hradiště
  • Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková
    organizace

Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost plus.