OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Organizační struktura MAS


Spolek je tvořen různými subjekty venkovského prostoru, a to obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či nepodnikajícími osobami. MAS má v současné době 32 členů/partnerů. 

Seznam členů/partnerů MAS Východní Slovácko, z.s.

 

Orgány MAS

Valná hromada je hlavní orgán MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři/členové MAS, rozděleni do zájmových skupin a její kompetence jsou:

 • schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn,
 • zodpovídá za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD,
 • schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
 • volí a odvolává členy všech orgánů MAS.

Jednací řád Valné hromady.

 

Programový výbor, rozhodovací orgán má v kompetenci:

 • schvalování manažera pro CLLD,
 • schvalování výzev k podávání projektů,
 • výběr projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise.

Složení Programového výboru:

 • Obec Suchá Loz (zastoupena Mgr. Petrem Gazdíkem)
 • Obec Dolní Němčí (zastoupena Ing. Františkem Hajdůchem)
 • Zemědělská akciová společnost Nivnice (zastoupená Ing. Martinem Moulisem)
 • Nové Slovácko, o.p.s. (zastoupeno Ing. Hynkem Sušilem)
 • Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek (zastoupeno Františkem Vítkem)
 • Orel jednota Uherský Brod (zastoupeno Ing. Štěpánem Janíkem)
 • Jan Pijáček

Jednací řád Programového výboru

 

Výběrová komise je výběrovým orgánem MAS. Mezi její kompetence patří:

 • hodnocení projektů, na základě objektivních kritérií provede,
 • předvýběr projektů,
 • stanovení pořadí projektů a předkládá je ke schválení Programovému výboru.

Složení Výběrové komise:

 • Město Uherský Brod (zastoupeno Ing. Ferdinandem Kubáníkem)
 • Obec Nivnice (zastoupeno Ing. Miroslavem Vykydalem)
 • Obec Slavkov (zastoupeno Mgr. Liborem Švardalou)
 • Agro Okluky, a.s. (zastoupeno Antonínem Richtrem)
 • EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. (zastoupeno Ing. Zuzanou Machalovou)
 • Josef Bujáček
 • Vladimír Zálešák
 • Juraj Dankanin
 • Barbora Macková

Jednací řád Výběrové komise

 

Kontrolní a revizní komise plní kontrolní funkci:

 • provádí kontrolu účetnictví,
 • projednává výroční zprávu a hospodaření MAS,
 • dohlíží na činnost MAS,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování,
 • monitoruje a hodnotí SCLLD.

Složení Kontrolní a revizní komise:

 • Obec Korytná (zastoupena Josefem Klonem)
 • Slovácká dědina, o.s. (zastoupeno Josefem Gavendou)
 • ZO ČSOP Pantoflíček Slavkov (zastoupeno Milošem Šťastným)

Jednací řád Kontrolní a revizní komise

 

Statutární zástupce předseda (případně místopředseda) MAS řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady, jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně.

Předsedou MAS je Obec Suchá Loz (zastoupeno Mgr. Petrem Gazdíkem).

Místopředsedou MAS je Zemědělská akciová společnost Nivnice (zastoupená Ing. Martinem Moulisem)

 

Kancelář MAS tvoří projektoví manažeři a účetní. Manažeři mají pravomoci a odpovědnost za realizaci SCLDD. Účetní zabezpečuje a odpovídá za účetní evidenci a hospodaření.

Aktuality

archív