ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAS

Spolek je tvořen různými subjekty venkovského prostoru, a to obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či nepodnikajícími osobami. MAS má v současné době 37 členů/partnerů. 

Seznam členů MAS Východní Slovácko, z.s.

Orgány MAS

Jednací řád orgánů MAS


Valná hromada

Nejvyšší orgán MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři/členové MAS, rozděleni do zájmových skupin a její kompetence jsou:

 • schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn,
 • zodpovídá za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD,
 • schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
 • volí a odvolává členy všech orgánů MAS.

Zápisy z Valné hromady


Programový výbor

Rozhodovací orgán MAS, má v kompetenci:

 • schvalování manažera pro CLLD,
 • schvalování výzev k podávání projektů,
 • výběr projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise.

Orgán zvolen 30. 6. 2022, mandát 4 roky.

Zápisy z Programového výboru.

 

Členové

Obec Suchá Loz

Mgr. Petr Gazdík
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Obec Dolní Němčí

Ing. František Hajdůch
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Zemědělská akciová společnost Nivnice

Ing. Martin Moulis
soukromý sektor

Zájmová skupina:
2 - Podnikatelé v zemědělském sektoru

Pavel Mimochodek

soukromý sektor

Zájmová skupina:
3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor

Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek

František Vítek
soukromý sektor

Zájmová skupina:
6 - Sport, mládež, volný čas

Orel jednota Uherský Brod

Ing. Štěpán Janík
soukromý sektor

Zájmová skupina:
6 - Sport, mládež, volný čas

Jan Pijáček

soukromý sektor

Zájmová skupina:
7 - Životní prostředí


Výběrová komise

výběrový orgán MAS, má v kompetenci:

 • hodnocení projektů, na základě objektivních kritérií provede,
 • předvýběr projektů,
 • stanovení pořadí projektů a předkládá je ke schválení Programovému výboru.

Orgán zvolen 30. 6. 2022, mandát 4 roky.

Zápisy z Výběrové komise

 

Členové

Město Uherský Brod

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Obec Nivnice

Ing. Miroslav Vykydal
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Obec Slavkov

Mgr. Libor Švardala
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Josef Bujáček

soukromý sektor

Zájmová skupina:
3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor

Vladimír Zálešák

soukromý sektor

Zájmová skupina:
3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor

Juraj Dankanin

soukromý sektor

Zájmová skupina:
4 - cestovní ruch

Barbora Macková

soukromý sektor

Zájmová skupina:
4 - cestovní ruch

Charita Uherský Brod

Ing. Libor Mikel
soukromý sektor

Zájmová skupina:
5 - Kultura, památky, církve

Ing. Pavla Mudráková

soukromý sektor

Zájmová skupina:
7 - Životní prostředí


Kontrolní a revizní komise

Kontrolní orgán MAS, plní kontrolní funkci:

 • provádí kontrolu účetnictví,
 • projednává výroční zprávu a hospodaření MAS,
 • dohlíží na činnost MAS,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování,
 • monitoruje a hodnotí SCLLD.

Orgán zvolen 15. 6. 2020 / 4. 6. 20024, mandát 4 roky.

Zápisy z Kontrolní a revizní komise.

 

Členové

Obec Korytná

Josef Klon
veřejný sektor

Zájmová skupina:
1 - Místní samospráva

Slovácká dědina, z.s.

Josef Gavenda
soukromý sektor

Zájmová skupina:
7 - Životní prostředí

ZO ČSOP Pantoflíček Slavkov

Ing. Miloš Šťastný
soukromý sektor

Zájmová skupina:
7 - Životní prostředí


Statutární zástupce předseda (/místopředseda) 

MAS řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady, jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně.

Předseda zvolen 15. 6. 2020 / 4. 6. 2024, mandát 4 roky. Místopředseda zvolen 17. 4. 2023, mandát 4 roky.

Obec Suchá Loz
předseda MAS

Mgr. Petr Gazdík

Zemědělská akciová společnost Nivnice
místopředseda MAS

Ing. Martin Moulis


Kancelář MAS

Kancelář tvoří projektoví manažeři a účetní. Manažeři mají pravomoci a odpovědnost za realizaci SCLDD. Účetní zabezpečuje a odpovídá za účetní evidenci a hospodaření.

Vedoucí manažer pro realizaci SCLLD

Ing. Pavel Rada

Manažer pro realizaci SCLLD č. 1

Milan Bauka

Manažer pro realizaci SCLLD č. 2

Mgr. Vojtěch Surmař

Účetní

Libuše Rezková