OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Organizační struktura MAS


Spolek je tvořen různými subjekty venkovského prostoru, a to obcemi, neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty či nepodnikajícími osobami. MAS má v současné době 32 členů/partnerů. 

Seznam členů/partnerů MAS Východní Slovácko, z.s.

Organizacni-schema-.jpg

Orgány MAS


Valná hromada je nejvyšší orgán MAS. Valnou hromadu tvoří všichni partneři/členové MAS, rozděleni do zájmových skupin a její kompetence jsou:

 • schvalování jednacího řádu a dalších vnitřních předpisů, včetně jejich doplňků a změn,
 • zodpovídá za distribuci veřejných finančních prostředků a provádění SCLLD v území působnosti MAS – schválení SCLLD,
 • schválení způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová a bodovací kritéria pro výběr projektů,
 • volí a odvolává členy všech orgánů MAS.

Jednací řád Valné hromady.

Zápisy z Valné hromady.


Programový výbor, rozhodovací orgán MAS, má v kompetenci:

 • schvalování manažera pro CLLD,
 • schvalování výzev k podávání projektů,
 • výběr projektů k realizaci na základě návrhu Výběrové komise.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Obec Suchá Loz Mgr. Petr Gazdík veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Dolní Němčí Ing. František Hajdůch veřejný 1 - Místní samospráva
Zemědělská akciová společnost Nivnice Ing. Martin Moulis soukromý 2 - Podnikatelé v zemědělském sektoru
Nové Slovácko, o.p.s. Ing. Hynek Sušil soukromý 5 - Kultura, památky, církve
Sokol Suchá Loz, zapsaný spolek František Vítek soukromý 6 - Sport, mládež, volný čas
Orel jednota Uherský Brod Ing. Štěpán Janík soukromý 6 - Sport, mládež, volný čas

Jan Pijáček

- soukromý 7 - Životní prostředí

Orgán zvolen 15. 6. 2020, madát 4 roky.

Jednací řád Programového výboru.

Zápisy z Programového výboru.


Výběrová komise, výběrový orgán MAS, má v kompetenci:

 • hodnocení projektů, na základě objektivních kritérií provede,
 • předvýběr projektů,
 • stanovení pořadí projektů a předkládá je ke schválení Programovému výboru.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Město Uherský Brod Ing. Ferdinand Kubáník veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Nivnice Ing. Miroslav Vykydal veřejný 1 - Místní samospráva
Obec Slavkov Mgr. Libor Švardala veřejný 1 - Místní samospráva
Agro Okluky, a.s. Ing. Antonín Richtr soukromý 2 - Podnikatelé v zemědělském sektoru
EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o. Ing. Zuzana Machalová soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Josef Bujáček - soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Vladimír Zálešák - soukromý 3- Ostatní podnikatelé mimo zemědělský sektor
Juraj Dankanin - soukromý 4 - cestovní ruch
Barbora Macková - soukromý 4 - cestovní ruch

Orgán zvolen 15. 6. 2020, madát 1 rok.

Jednací řád Výběrové komise.

Zápisy z Výběrové komise.


Kontrolní a revizní komise, kontrolní orgán MAS, plní kontrolní funkci:

 • provádí kontrolu účetnictví,
 • projednává výroční zprávu a hospodaření MAS,
 • dohlíží na činnost MAS,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování,
 • monitoruje a hodnotí SCLLD.
člen zástupce sektor zájmová skupina
Obec Korytná Josef Klon veřejný 1 - Místní samospráva
Slovácká dědina, z.s. Josef Gavenda soukromý 7 - životní prostředí
ZO ČSOP Pantoflíček Slavkov Miloš Šťastný soukromý 7 - životní prostředí

Orgán zvolen 15. 6. 2020, madát 4 roky.

Jednací řád Kontrolní a revizní komise.

Zápisy z Kontrolní a revizní komise.


Statutární zástupce předseda (/místopředseda) MAS řídí a organizuje činnost MAS mezi zasedáními Valné hromady, jedná a podepisuje jménem MAS navenek samostatně.

předseda MAS místopředseda MAS

Obec Suchá Loz

(Mgr. Petr Gazdík)

Zemědělská akciová společnost Nivnice

(Ing. Martin Moulis)

předseda zvolen 15. 6. 2020, madát 4 roky.


Kancelář MAS tvoří projektoví manažeři a účetní. Manažeři mají pravomoci a odpovědnost za realizaci SCLDD. Účetní zabezpečuje a odpovídá za účetní evidenci a hospodaření.

vedoucí manažer pro realizaci SCLLD manažer pro realizaci SCLLD č. 1
Ing. Pavel Rada Milan Bauka
manažer pro realizaci SCLLD č. 2
účetní
Mgr. Vojtěch Surmař Libuše Rezková

Aktuality

 • 04 Led 2021

  Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod

  Téměř rok a půl je naše MAS zapojena do projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod (MAP II). Za tuto dobu byla v rámci projektu zrealizována řada aktivit, zejména semináře pro rodiče a pedagogy. Mnohé z nich se nám vlivem okolností v loňském roce přetavily do webinářů.

 • 21 Pro 2020

  MAS v roce 2020

  I přes změny a výzvy, které rok 2020 přinesl, jsme pokračovali v naší činnosti. Přečtěte si co se nám v končícím roce povedlo a co plánujeme dále.

 • 18 Pro 2020

  Veřejné projednání Strategie 2021-2027

  Pojďte s námi diskuvat novou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027, jež zpracovává MAS Východní Slovácko, z.s. Váš názor může změnit směřování kudy se budeme několik dalších let ubírat.

 • 27 Lis 2020

  Sběr projektových záměrů na období 2021-2027

  Místní akční skupina Východní Slovácko v současné době sbírá podklady pro tvorbu strategie dalšího rozvoje území MAS na období 2021-2027. Díky této strategii bude možné v území čerpat na vybrané oblasti finanční prostředky a směřovat další růst našeho regionu. 

  Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o pomoc s nastavením této strategie. Pro tyto účely sestavujeme zásobník projektů, díky čemuž získáme přehled o tom, jaké záměry plánujete a budeme tak moci efektivněji zacílit novou strategii. 

  V případě, že plánujete využít dotaci na svoji činnost nebo projekt, vyplňte prosím připravený dotazník.

archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov