Standardizace MAS

Dne 27. 10. 2020 byla schválena žádost MAS o standardizaci na období 2021-2027. Jedná o jeden z prvních kroků k úspěšné realizaci metody komunitně vedeného místního rozvoje v daném programovém období.

Potvrzení o plnění standardů MAS Východní Slovácko, z.s.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov