Standardizace MAS

Dne 27. 10. 2020 byla schválena žádost MAS o standardizaci na období 2021-2027. Jedná o jeden z prvních kroků k úspěšné realizaci metody komunitně vedeného místního rozvoje v daném programovém období.

Potvrzení o plnění standardů MAS Východní Slovácko, z.s.