OPTP

Operační program technická pomoc OPTP 2021-2027

15. 2. 2024 Rubrika OPTP

Projekt na podporu činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdajů na zajištění administrativní kapacity MAS a dalších souvisejících výdajů nezbytných pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.