SCLLD 2021-2027

MAS Východní Slovácko, z.s. připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 (dále také "SCLLD 2021-2027").

Dne 2. 3. 2021 byla nejvyšším orgánem MAS schválena tzv. koncepční část nové strategie. Dokument byl následně předán Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole, zda splňuje požadavky podpory na následující programové období.

Ministerstvo pro místní rozvoj KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD 2021-2027 MAS Východní Slovácko schválilo 26. 7. 2021.

Dalším krokem v přípravě SCLLD 2021-2027 je vypracování tzv. Akčního plánu.

Aktuality

 • 17 Čer 2022

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje.

 • 06 Čer 2022

  Kotlíkové dotace 2022 - publicita

  Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

 • 02 Kvě 2022

  8. výzva PRV (UKONČENO)

  MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila 02. 05. 2022 výzvu na podporu spolků, spolkové činnosti a knihoven.

 • 25 Dub 2022

  Kotlíkové dotace

  MAS Východní Slovácko nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti na kotlíkové dotace.

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov