SCLLD 2021-2027

MAS Východní Slovácko, z.s. připravuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 (dále také "SCLLD 2021-2027").

Dne 2. 3. 2021 byla nejvyšším orgánem MAS schválena tzv. koncepční část nové strategie. Dokument byl následně předán Ministerstvu pro místní rozvoj ke kontrole, zda splňuje požadavky podpory na následující programové období.

Ministerstvo pro místní rozvoj KONCEPČNÍ ČÁST SCLLD 2021-2027 MAS Východní Slovácko schválilo 26. 7. 2021.

Dalším krokem v přípravě SCLLD 2021-2027 je vypracování tzv. Akčního plánu.