Akční plán pro ochranu geodiverzity


FOND MALÝCH PROJEKTŮ

MAS Východní Slovácko se společně s Mendelovou univerzitou v Brně a Spoločenstvom obcí mikroregiónu Javorina zapojila do projektu s názvem Akční plán pro ochranu geodiverzity. Projekt je zaměřen na zhodnocení a propagaci geodiverzity, respektive dědictví neživé přírody, které je reprezentováno významnými geologickými, geomorfologickými, hydrologickými a pedologickými prvky v krajině.

Úsilí partnerů směřovalo k:

 • určení potenciálu geodiverzity území MAS Východní Slovácko a mikroregionu Javorina z hlediska rozvoje udržitelných forem turismu,
 • navržení konkrétních produktů a realizaci aktivit, které přispějí ke zviditelnění dědictví neživé přírody a všeobecnému rozšíření povědomí o geodiverzitě a geoturismu v daném území.

 

Realizace projektu:

02/2019 – 12/2019

 

Výstupy projektu:

Aktuality

 • 17 Čer 2022

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje.

 • 06 Čer 2022

  Kotlíkové dotace 2022 - publicita

  Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

 • 02 Kvě 2022

  8. výzva PRV (UKONČENO)

  MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila 02. 05. 2022 výzvu na podporu spolků, spolkové činnosti a knihoven.

 • 25 Dub 2022

  Kotlíkové dotace

  MAS Východní Slovácko nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti na kotlíkové dotace.

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov