Akční plán pro ochranu geodiverzity


FOND MALÝCH PROJEKTŮ

MAS Východní Slovácko se společně s Mendelovou univerzitou v Brně a Spoločenstvom obcí mikroregiónu Javorina zapojila do projektu s názvem Akční plán pro ochranu geodiverzity. Projekt je zaměřen na zhodnocení a propagaci geodiverzity, respektive dědictví neživé přírody, které je reprezentováno významnými geologickými, geomorfologickými, hydrologickými a pedologickými prvky v krajině.

Úsilí partnerů směřovalo k:

  • určení potenciálu geodiverzity území MAS Východní Slovácko a mikroregionu Javorina z hlediska rozvoje udržitelných forem turismu,
  • navržení konkrétních produktů a realizaci aktivit, které přispějí ke zviditelnění dědictví neživé přírody a všeobecnému rozšíření povědomí o geodiverzitě a geoturismu v daném území.

 

Realizace projektu:

02/2019 – 12/2019

 

Výstupy projektu:

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov