1. VÝZVA SP SZP

 

MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlašuje Výzvu MAS v souladu s programovým rámcem SP SZP schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO SP SZP). Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77. SP SZP 2021-2027 je zaměřena na podporu malých/středních zemědělských i ostatních podniků.

Seminář pro žadatele se bude konat 23. 4. 2024 v 15:30 ve společenském sále Obecního úřadu Suchá Loz v 1. patře (Suchá Loz 72, 687 53 Suchá Loz). Program semináře je uveden v pozvánce.

Alokace výzvy: 5 243 000 Kč

Zahájení sběru žádostí: 5. 4. 2024

Ukončení sběru žádostí: 13. 5. 2024

Finální termín podání na RO SZIF: 31. 7. 2024

Územní vymezení: Výzva je určena žadatelům z regionu MAS Východní Slovácko.

Výzva je také zveřejněna na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

 


Žádost o dotaci se zpracovává v prostředí Portálu farmáře!

Přístup na Portál farmáře je možné zřídit na Oddělení příjmu žádostí SZIF v Uherském Hradišti (Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště).

Doporučujeme Vaše záměry konzultovat s kanceláří MAS.

 VÝZVA

 (Pro správné zobrazení dokumentů je nutné jejich otevření v Adobe Acrobat Reader.)

 


PRAVIDLA

Žadatelům doporučujeme prostudování Pravidel před konzultací zaměru na MAS.

 


NÁVODY A PŘÍRUČKY

 


OSTATNÍ DOKUMENTY