4. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO – IROP – SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 05. 12. 2023 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 v souladu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027.

Výzva je zaměřena na infrastrukturu sociálních služeb.

Datum zahájení sběru žádostí je 05. 12. 2023 (14:00).

Datum ukončení sběru žádostí je 31. 01. 2024 (12:00).

Vaše záměry je možné konzultovat s Kanceláří MAS. Seminář pro žadatele se bude konat 11. 12. 2023, více viz pozvánka.

Žádost o podporu se na MAS podává datovou schránkou, a to na adresu MAS: vimdhw6

 

 

Dokumenty výzvy


 

Ostatní dokumenty


 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP "49. výzvu IROP - Doprava - SC 5.1 (CLLD)".

 

Zápisy z orgánů MAS