5. výzva PRV


MAS Východní Slovácko, z.s. dne 22. 1. 2020 vyhlásila v pořadí pátou výzvu na podporu zemědělské a podnikatelské činnosti.

Seminář pro žadatele se bude konat 10. února 2020 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Program semináře naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.

ZMĚNA TERMÍNU REGISTRACE PROJEKTŮ NA RO SZIF: 30. 4. 2020

 

  
Žádost o dotaci se zpracovává v prostředí Portálu farmáře!
 
Přístup na Portál farmáře je možné zřídit na Oddělení příjmu žádostí SZIF v Uherském Hradišti (Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště).
 
Výzva

  • Výzva - 5 - PRV (text výzvy - PLATNÉ OD 8. 4. 2020)
  • Výzva – 5 – PRV (text výzvy - NEPLATNÉ)
  • Fiche 1 (Investice do zemědělských podniků; „zemědělci“)
  • Fiche 3 (Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; „podnikatelé“)

Pro zobrazení fichí je nutné jejich stažení do zařízení s nainstalovaným PDF prohlížečem.

 

 Vybrané přílohy žádosti


(Kurz euro dle ECB k 31. 12. 2019 činil 1 EUR = 25,408 CZK.)

  Přílohu č. 5 vložte také jako přílohu Žádosti o dotaci!

 

 Pravidla


 

Návody a příručky

 

Ostatní

 

Zápisy z orgánů MAS


Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov