Avízo - 1. VÝZVA MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO – TECHNOLOGIE PRO MAS

 

Vážení žadatelé, MAS Východní Slovácko, z.s. plánuje 1. 9. 2023 v 10:00 vyhlásit výzvu na podporu technologií.

 

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší  technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také  digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Jedná se o následující aktivity:

▸ Robotizace, automatizace, digitalizace
▸ Web, cloud
▸ Komunikační a identifikační Infrastruktura

 

Oprávnění žadatelé: Malé a střední podniky

Minimální výše dotace (v  případě využití maximální výše přímých nákladů): 125 000 Kč

Maximální výše dotace (v  případě využití maximální výše přímých nákladů): 1 070 000 Kč

Míra podpory: 50 %

Režim podpory: De minimis

Příjem návrhů projektů na MAS: 1. 9. - 30. 11. 2023

Konzultace záměrů pro OP TAK:

Pavel Rada, e-mail: radapavel@email.cz, tel: 605 820 358

Milan Bauka, e-mail: milanbauka@seznam.cz, tel. 604 164 264

Vojtěch Surmař, e-mail: vychodnislovacko@gmail.com, tel: 606 863 992

VÝZVA MAS JE NAVÁZÁNA NA VÝZVU ŘO OP TAK MPO: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.