Dodatek SCLLD č. 1

Dne 18. 2. 2020 byl MAS Východní Slovácko schválen dodatek č. 1 SCLLD na období 2014-2020.

Dodatkem se mění analytická i strategická část SCLLD. Vedle tohoto došlo také ke změně finančního a idikátorového plánu.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov