Dodatek SCLLD č. 1

Dne 18. 2. 2020 byl MAS Východní Slovácko schválen dodatek č. 1 SCLLD na období 2014-2020.

Dodatkem se mění analytická i strategická část SCLLD. Vedle tohoto došlo také ke změně finančního a idikátorového plánu.