Loga_OPZ+

Komunitní venkovský tábor – Bystřice pod Lopeníkem 2023

 

MAS Východní Slovácko, z.s. tento rok pořádá komunitní venkovský tábor Poznávej, sportuj a tvoř v Bystřici pod Lopeníkem.

Tábor je určen pro žáky ZŠ 1. - 6. ročníku, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termín konání tábora: 10. 7. 2023 - 14. 7. 2023; vždy od 8:00 do 16:00

Místo konání: Základní škola Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lopeníkem 173, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem

Vedoucí tábora: Ivona Záhorová

Tábor je zdarma - rodiče musí dítěti zaplatit stravování ve školní jídelně.


Plakát Bystřice pod Lopeníkem


Více viz přiložené dokumenty:

Přihláška

Zdravotní dotazník

Smlouva

Monitorovací list podpořené osoby - rodiče

Rodiče, kteří chtějí své dítě na tábor přihlásit, prosíme o vyplnění přihlášky, zdravotního dotazníku. Následně s Vámi bude sepsána smlouva a monitorovací list.

Více informací:

Monika Petrášová, Bystřice pod Lopeníkem, tel: 776 712 636, email: zsbpl@zl-kraj.cz

Vojtěch Surmař - manažer MAS Východní Slovácko - 606 863 992, email: vychodnislovacko@gmail.com

 

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.