Loga_OPZ+

Komunitní venkovský tábor – Strání 2024

 

MAS Východní Slovácko, z.s. pořádá komunitní venkovský tábor Přístav kemp ve Strání.

Tábor je určen pro děti ve věku od 9 do 14 let, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termín konání tábora: 22. 7. 2024 – 26. 7. 2024; vždy od 08:00 do 16:00

Místo konání: Rubanice 877, 687 65 Strání

Odpovědná osoba: Barbora Macková

Cena tábora je 1 000 Kč/dítě.


Strání


Více viz přiložené dokumenty:

Více informací:

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.