Koncepční část SCLLD 2021-2027 schválena!

 

S novým programovým obdobím 2021-2027 vyvstala pro MASky nutnost vytvořit nové strategické dokumenty - Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tato strategie sestává ze dvou částí: koncepční části a akčních plánů. Cílem těchto podkladů je stanovit, co bychom chtěli v našem regionu změnit, zlepšit, posunout dál.

Na dokumentu naše MAS pracuje od roku 2020. V březnu tohoto roku jsme si návrh koncepční části schválili na Valné hromadě a v červnu jsme jej poslali Ministerstvu pro místní rozvoj na kontrolu. Ministerstvo náš návrh po drobných připomínkách schválilo! 

Koncepční část Strategie naší MAS na období 2021-2027 můžete prostudovat na tomto odkaze.

Práce na nové strategii však neustává, připravujeme akční plány. V souvislosti s tímto připomínáme sběr projektových záměrů! Akční plány bychom rádi sestavili do poloviny příštího roku. Proto neotálejte a dejte nám vědět, co přesně byste rádi pořídili, zrekonstruovali, doplnili...

Aktuality

 • 17 Čer 2022

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje.

 • 06 Čer 2022

  Kotlíkové dotace 2022 - publicita

  Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

 • 02 Kvě 2022

  8. výzva PRV (UKONČENO)

  MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila 02. 05. 2022 výzvu na podporu spolků, spolkové činnosti a knihoven.

 • 25 Dub 2022

  Kotlíkové dotace

  MAS Východní Slovácko nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti na kotlíkové dotace.

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov