Koncepční část SCLLD 2021-2027 schválena!

 

S novým programovým obdobím 2021-2027 vyvstala pro MASky nutnost vytvořit nové strategické dokumenty - Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. Tato strategie sestává ze dvou částí: koncepční části a akčních plánů. Cílem těchto podkladů je stanovit, co bychom chtěli v našem regionu změnit, zlepšit, posunout dál.

Na dokumentu naše MAS pracuje od roku 2020. V březnu tohoto roku jsme si návrh koncepční části schválili na Valné hromadě a v červnu jsme jej poslali Ministerstvu pro místní rozvoj na kontrolu. Ministerstvo náš návrh po drobných připomínkách schválilo! 

Koncepční část Strategie naší MAS na období 2021-2027 můžete prostudovat na tomto odkaze.

Práce na nové strategii však neustává, připravujeme akční plány. V souvislosti s tímto připomínáme sběr projektových záměrů! Akční plány bychom rádi sestavili do poloviny příštího roku. Proto neotálejte a dejte nám vědět, co přesně byste rádi pořídili, zrekonstruovali, doplnili...