MAS Východní Slovácko-IROP-Sociální služby


MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 08. 08. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zázemí a rozvoje sociálních služeb.

Datum zahájení sběru žádostí je 08. 08. 2018.

Datum ukončení sběru žádostí je 02. 10. 2018.

Seminář pro žadatele proběhne 10. září 2018 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

VAŠE ZÁMĚRY DOPŘEDU KONZULTUJTE S KANCELÁŘÍ MAS.

Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Dokumenty výzvy


 

Ostatní dokumenty


 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD"

Zápisy z orgánů MAS