MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – I.


MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 16. 10. 2017 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 16. 10. 2017.

Seminář pro žadatele proběhne 25. 10. 2017 od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

 

Dokumenty výzvy


Ostatní dokumenty


Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

Zápisy z orgánů MAS