MAS Východní Slovácko – IROP – Udržitelná a bezpečná doprava – II (UKONČENO)


MAS Východní Slovácko, z. s. vyhlásila dne 3. 6. 2019 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD "Barevná venkovská harmonie". Výzva je zaměřena na podporu zvýšení bezpečnosti dopravy.

Datum zahájení sběru žádostí je 3. 6. 2019.

Datum ukončení sběru žádostí je 13. 9. 2019.

Seminář pro žadatele proběhne 24. června 2019 od 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro). Bližší informace naleznete v pozvánce.

Své záměry můžete konzultovat s manažery MAS.Žádost o podporu do IROP se zpracovává v prostředí IS KP14+!

Dokumenty výzvy


Ostatní dokumenty


Výzva MAS je navázána na výzvu ŘO IROP č. 53 "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

 

Zápisy z orgánů MAS