Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod

Od roku 2019 je město Uherský Brod nositelem projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod (dále též „MAP II“), do kterého je zapojena také MAS Východní Slovácko. Cílem tohoto projektu je rozvíjet kvalitní a inkluzivní vzdělávání v mateřských a základních školách. MAP II je prioritně zaměřen na společná setkávání, sdílení, plánování, a vzdělávání všech aktérů v oblasti školství.

Během více než dvouleté realizace se konalo dvacet pět vzdělávacích aktivit. Mezi nejvýraznější patřil cyklus workshopů pro rodiče: Logohrátky v domácím prostředí, proškolení více než 120 pedagogů na distanční výuku či setkávání vedoucích pracovníků škol. Úspěšný byl nákup pomůcek na podporu matematické gramotnosti v mateřských školách a vybavení školních knihoven více než 1550 knihami.

Zapojení do Místního akčního plánu je navíc podstatné pro školy i jejich zřizovatele kvůli čerpání dotací z IROP v novém programovém období 2021–2027, kdy MAP II zjišťuje a eviduje potřeby všech škol na jejich další rozvoj v rámci celého území ORP Uherský Brod. Vzniká tak souhrn investičních záměrů a jedině zde uvedený záměr pak může být úspěšný při získání finanční podpory z EU.

V současné době se připravuje navazující projekt MAP III, do kterého se zapojily všechny mateřské, základní i základní umělecké školy ORP Uherský Brod. Jeho realizace bude zahájena v listopadu letošního roku a plynule naváže na probíhající MAP II.

Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

MAP II