Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod

Téměř rok a půl je naše MAS zapojena do projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod (MAP II). Za tuto dobu byla v rámci projektu zrealizována řada aktivit, zejména semináře pro rodiče a pedagogy. Mnohé z nich se nám vlivem okolností v loňském roce přetavily do webinářů.

Hlavní aktivitou v této oblasti bylo proškolení více než 120 pedagogů na distanční vzdělávání. S pozitivním ohlasem se setkalo také dodání pomůcek na podporu rozvoje matematické gramotnosti, logiky a polytechniky do 21 mateřských škol Uherskobrodska zapojených do projektu.          

Také v roce 2021 se chystá řada aktivit, které budou připravovány tak, aby byly realizovatelné i v době mimořádných situací. Veškeré informace o činnosti MAP II lze nalézt na Facebook MAP.

Projekt Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.                           MAP II