logo_eu-msmt.png

Místní akční plán vzdělávání III ORP Uherský Brod


Město Uherský Brod ve spolupráci s MAS Východní Slovácko, z. s. pokračují v realizaci projektu Místní
akční plán vzdělávání (MAP). Hlavním cílem projektu je prostřednictvím podpory spolupráce škol,
zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání, zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách v území ORP Uherský Brod. Kromě řady dalších činností bylo zrealizováno více než 40
školicích aktivit pro pedagogy, vedoucí pracovníky ve školství i rodiče. Ve všech základních školách
proběhla pro mladší žáky krátká divadelní představení, tzv. scénická čtení, jako podpora čtenářské
gramotnosti. Nakoupeny byly také knihy do všech školních knihoven. V mateřských školách byla
podpořena matematická gramotnost a výuka polytechniky nákupem her a potřebných pomůcek.
Proškoleno bylo více než 120 pedagogů na distanční vzdělávání. Za účelem výměny zkušeností
proběhlo několik setkání vedoucích pracovníků škol či odborné veřejnosti.


V současnosti jsou vypracovány roční akční plány do konce roku 2025, jejichž aktivity jsou v souladu
s prioritami schváleného Strategického rámce dokumentu MAP. Tyto aktivity budou realizovány
zejména v navazujícím projektu Místní akční plán vzdělávání IV.


Projekt MAP III je financován převážně z prostředků EU (Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání) a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod.

MAP_foto