Nová zelená úsporám LIGHT - 2. výzva

 

Ministerstvo životního prostředí (resp. SFŽP ČR) bude 2. 5. 2023 vyhlašovat druhou výzvu v programu Nová zelená úsporám LIGHT. V této výzvě bude vedle zateplení fasády, stropu, střechy, podlahy nebo výměny oken a dveří možné žádat také na fotovoltaické a fototermické systémy pro ohřev vody.

V této výzvě budou platit obdobné podmínky jako v první výzvě - např. podmínka vlastnictví/spoluvlastnictví rodinného domu, trvalý pobyt před 12. 9. 2022, všichni obyvatelé domu musí splňovat definici oprávněného příjemce (starobní důchodce, osoba pobírající invalidní důchod 3. stupně, osoba pobírající příspěvek na bydlení), ...

Stejně jako v 1. výzvě budou občanům pomáhat také v této výzvě zaměstnanci naší místní akční skupiny.

Prezentace z tiskové konference MŽP + MPSV z 17. 4. 2023.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov