Nová zelená úsporám LIGHT - 2. výzva

 

Ministerstvo životního prostředí (resp. SFŽP ČR) bude 2. 5. 2023 vyhlašovat druhou výzvu v programu Nová zelená úsporám LIGHT. V této výzvě bude vedle zateplení fasády, stropu, střechy, podlahy nebo výměny oken a dveří možné žádat také na fotovoltaické a fototermické systémy pro ohřev vody.

V této výzvě budou platit obdobné podmínky jako v první výzvě - např. podmínka vlastnictví/spoluvlastnictví rodinného domu, trvalý pobyt před 12. 9. 2022, všichni obyvatelé domu musí splňovat definici oprávněného příjemce (starobní důchodce, osoba pobírající invalidní důchod 3. stupně, osoba pobírající příspěvek na bydlení), ...

Stejně jako v 1. výzvě budou občanům pomáhat také v této výzvě zaměstnanci naší místní akční skupiny.

Prezentace z tiskové konference MŽP + MPSV z 17. 4. 2023.