Nová zelená úsporám Light – změny v programu

  

Informujeme obyvatele regionu MAS, že 7. 12. 2023 byl pozastaven příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Důvodem pozastavení je navýšení finančních prostředků určených pro danou výzvu. Znovu bude možné žádat na energetické úspory v rodinných domech od 17. 1. 2024.

Lednové spuštění příjmu žádostí s sebou přinese také několik novinek. Zásadní změnou bude rozšíření výčtu možných žadatelů o osoby pobírající příspěvek na dítě. Dále bude možné žádat také na energetické úspory domácností v bytových domech. Další výčet změn (týkající se zejména instalace systémů na ohřev vody) naleznete v prezentaci Ministerstva životního prostředí.

MAS Východní Slovácko bude i nadále poskytovat občanům konzultace a pomoc s podáním žádosti (bez poplatku). Upozorňujeme, že konkrétní znění aktualizovaných Závazných pokynů programu prozatím nebylo zveřejněno. Konzultace ze strany MAS tedy budou tímto limitovány.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov