Nová zelená úsporám Light – změny v programu

  

Informujeme obyvatele regionu MAS, že 7. 12. 2023 byl pozastaven příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Důvodem pozastavení je navýšení finančních prostředků určených pro danou výzvu. Znovu bude možné žádat na energetické úspory v rodinných domech od 17. 1. 2024.

Lednové spuštění příjmu žádostí s sebou přinese také několik novinek. Zásadní změnou bude rozšíření výčtu možných žadatelů o osoby pobírající příspěvek na dítě. Dále bude možné žádat také na energetické úspory domácností v bytových domech. Další výčet změn (týkající se zejména instalace systémů na ohřev vody) naleznete v prezentaci Ministerstva životního prostředí.

MAS Východní Slovácko bude i nadále poskytovat občanům konzultace a pomoc s podáním žádosti (bez poplatku). Upozorňujeme, že konkrétní znění aktualizovaných Závazných pokynů programu prozatím nebylo zveřejněno. Konzultace ze strany MAS tedy budou tímto limitovány.