Nová zelená úsporám LIGHT

 

Komu je NZÚ Light určena?

 • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022
 • žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti o dotaci pobírat starobní důchod nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí domácnost kdykoliv mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírat příspěvek na bydlení

 

Kolik je možné získat?

 • max. 150 000 Kč na jeden rodinný dům, přičemž dotace může pokrýt až 100 % výdajů

 

Jaké jsou termíny?

 • žádat je možné od 9. 1. 2023
 • zpětně lze uznat i projekty realizované od 12. 9. 2022
 • na realizaci je 1 rok, ale lhůtu je možné dodatečně prodloužit

 

Jak požádat o dotaci?

 • žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR
 • pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana
 • s žádostí Vám bezplatně pomůže MAS Východní Slovácko

 

Co je potřeba doložit?

 • není třeba dokládat projekt, energetické posouzení ani faktury, základem je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku a konečná zpráva o provedení opatření
 • k žádosti o dotaci je dále nutné doložit jakýkoliv dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele a dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

 

  Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

NZUL - leták

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com