Pomoc pro rodinné pečující

  

Staráte se o osobu blízkou? Ocitli jste se v neznámé situaci při péči o rodinného příslušníka? Potřebujete radu a podporu? Využijte bezplatné pomoci, kterou nabízí Charita Uherský Brod a Charita Uherské Hradiště.

Poradci pro rodinné pečující Vám pomohou zmapovat Vaši situaci, nastavit společný plán péče, pomohou s vyřízením dávek, poradí, jak o danou osobu pečovat s ohledem na konkrétní potřeby, pomohou Vám s navigací v této náročné životní situaci.

Potřebujete poradit od zdravotní sestry, jak zacházet a pečovat o svého blízkého? Oslovte edukační, či paliativně-edukační sestru. Na základě mnohaletých zkušeností Vám pomohou nastavit péči tak, abyste zajistili co největší komfort pro pečovaného i pro sebe. 

Péče o blízkého může být velmi vyčerpávající, obzvláště v závěrečné fázi života pečovaného nebo po jeho odchodu. Nebojte se svoje pocity svěřit profesionálovi. Využijte diskrétní pomoci psychoterapeuta.

Podporu lze zajistit jak jednotlivcům, tak skupinám, vždy na základě Vaší potřeby. Poradenský servis lze poskytnout u Vás doma nebo v poradně.

Poradci pro rodinné pečující:

  • Terezie Fojtíková, 724 651 265, terezie.fojtikova@uhbrod.charita.cz
  • Miluše Vaculová, 724 651 288, miluse.vaculova@uhbrod.charita.cz

Edukační sestra:

  • Martina Marečková, 603 158 773, martina.mareckova@uhbrod.charita.cz

Paliativně-edukační sestra:

  • Jaroslava Žufánková, 731 680 347, antoninek@uhradiste.charita.cz

Psychoterapeut:

  • Hana Zuntová, 731 680 347, antoninek@uhradiste.charita.cz

 

Aktivity výše uvedených odborníků jsou financovány z 1. Projektu OPZ+ MAS Východní Slovácko, z.s. (č. projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000038)

Logo - Evropa

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov