Šablony – metodická pomoc

Projekty zjednodušeného vykazování, tzv. šablony jsou podporovány výzvami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Více informací k  šablonám I, II a III naleznete na stránkách MAS, rubrice šablony.

O šablony mohou žádat školy a školské subjekty (mateřské školy, základní školy, školní kluby, školní družiny, střediska volného času a základní umělecké školy).

Záměrem výzvy je, aby bylo podání žádosti o podporu pro subjekty co možná nejjednodušší. Z tohoto důvodu nemusí školy a školské subjekty samy definovat podobu jednotlivých aktivit (aktivitou se rozumí šablona). Šablony jsou pro ně předem definovány a jejich výběrem se projekt sestavuje.

Šablony jsou definovány tak, aby popsané činnosti a výstupy byly dostatečně jasné, ale přitom aby poskytovaly prostor pro vlastní realizaci školy, tedy aby byly přijatelné pro všechny oprávněné subjekty různé velikosti.

Jaká je nabídka šablon?

Šablony lze rozdělit do několika typů:

 • Personální podpora,
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů,
 • Aktivity rozvíjející ICT (Informační a komunikační technologie),
 • Extrakurikulární, zájmové a rozvojové aktivity,
 • Spolupráce s rodiči dětí a žáků a veřejností.

Kde hledat metodickou pomoc?

Kancelář MAS poskytuje školám a školským subjektům v regionu MAS metodickou pomoc při zpracování žádosti o podporu a také při následné administraci a vykazování již schváleného projektu. Máte-li jakoukoli otázku nebo problém, kontaktujte kancelář MAS – Jaroslava Hrubého.

Na co se zaměřit, pokud už projekt realizujeme?

U šablon není nutné MŠMT vykazovat účetnictví projektu, pouze splněné výstupy. Vzory dokumentů k vykazování výstupů najdete na webu MŠMT. Důležité je také dodržet povinnou publicitu projektu, tedy vyvěsit ve škole nebo školce barevný plakát velikosti A3. Plakát vygenerujete na webu dotaceeu.cz.

Aktuality

 • 17 Čer 2022

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko

  Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje.

 • 06 Čer 2022

  Kotlíkové dotace 2022 - publicita

  Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

 • 02 Kvě 2022

  8. výzva PRV (UKONČENO)

  MAS Východní Slovácko, z.s. vyhlásila 02. 05. 2022 výzvu na podporu spolků, spolkové činnosti a knihoven.

 • 25 Dub 2022

  Kotlíkové dotace

  MAS Východní Slovácko nabízí bezplatnou pomoc s přípravou a administrací žádosti na kotlíkové dotace.

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov