Šablony v době uzavření škol

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně uzavření škol zveřejňujeme informace pro školy týkající se tzv. šablon:

1. Personální šablony: pokud mohou zaměstnanci školy/školského zařízení v souladu s opatřením vlády pracovat (v budově školy/z domova), je možné uplatňovat za tyto dny personální šablony. V souladu s pracovními činnostmi v pracovní smlouvě/DPČ/DPP bude zaměstnanec/pracovník pracovat i v nepřítomnosti dětí/žáků/účastníků. V pracovněprávních dokumentech je nutné zkontrolovat a případně i doplnit místo výkonu práce, popř. typy činností. (Kariérový poradce nemusí v měsíci, kdy bude škola uzavřená vykázat setkání, postačí přípravy.)

 2. V pravidelných aktivitách (kluby, doučování, využití ICT ve výuce) lze nerealizovat výuku v daném týdnu/týdnech a nahradit ji v následujících týdnech. (Nahrazovat doučování a kluby lze i po uplynutí lhůty 5 měsíců.)

 3. Pokud nepůjde realizovat jednorázové aktivity (vzdělávání DVPP, projektové dny, setkávání s rodiči atd.), nelze čerpat šablony za zrušené aktivity. Plánované aktivity lze samozřejmě přesunout na jiný termín.

 

K personálním šablonám také více v Doporučení.