logo ZK

Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje

  • Spolufinancování režijních výdajů MAS pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
  • Podpora Zlínský kraj: 30 % dotace
  • Rozpočet projektu: 235 270 Kč
  • Účel projektu – Spolufinancování 5% vlastního podílu režijních výdajů MAS v rámci projektu " Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Východní Slovácko, z.s - II. " podpořeného v rámci 6. výzvy IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2.

Dne 21.06.2021 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace č. D/1404/2021/STR, která byla

Čerpání prostředků bude zahájeno v roce 2021.

Projekt „Spolufinancování režijních výdajů MAS Východní Slovácko, z. s. prostřednictvím Zlínského kraje“ je spolufinancován Zlínský krajem.