Výzva 7 PRV - UPOZORNĚNÍ!!!

Dle výzvy MAS končí příjem žádostí 18. 2. 2022 v 23:59, nicméně 18. 2. 2022, času 18:00, bude mít Portál farmáře servisní odstávku.

Svoje žádosti do 7. výzvy PRV odešlete v Portále do 18. 2. 2022 18:00!

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov