Výzva č.2 / 2010


Seznam přijatých projektů ve 2. Výzvě Mikrofondu MAS Východní Slovácko


28.6.2012 21:44:28

Seznam přijatých projektů ve 2. Výzvě Mikrofondu MAS Východní Slovácko

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov