Výzva č. 7/2013


VYHLÁŠENÍ VÝZVY č.7


20.1.2013 16:51:58

Místní akční skupina Východní Slovácko, o.s., v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Východní Slovácko na období 2007-2013 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Fiche 3

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č.7 vyhlášené MAS Východní Slovácko v rámci 18.kola


19.2.2013 23:16:33

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č.7 vyhlášené MAS Východní Slovácko v rámci 18.kola

Seznam vybraných žádostí ve výzvě č.7


1.3.2013 06:38:34

Výběrová komise MAS Východní Slovácko provedla dne 22.2.2013 hodnocení žádostí o dotaci podaných ve Výzvě č.7, kde bylo předloženo celkem 14 projektových žádostí. Vzhledem k dostatečné alokaci finančních prostředků bylo k poskytnutí dotace vybráno všech 14 žádostí.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov