Výzva č.8/2014


Vyhlášení výzvy č. 8


Místní akční skupina Východní Slovácko v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Východní Slovácko na období 2007-2013 vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova.

Výzva č. 8 - MAS Východní Slovácko
Interní předpis - transparentnost výběru projektů
Pravidla IV 1.2 od 20. kola - 1.1.2014
Metodika pro tvorbu Fichí od 18.kola
Instruktážní list
Žádost o dotaci_412_20140117_081358
Fiche 8

Termín zasedání výběrové komise


3.2.2014 21:54:47

MAS Východní Slovácko tímto zveřejňuje termín zasedání výběrové komise pro hodnocení projektů podaných v 8. výzvě k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova, a to:

Datum: 20. 2. 2014

Čas: 17:00 hod.

Místo: malá zasedací místnost Obecního úřadu Suchá Loz, č.p.72Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č.8 MAS Východní Slovácko – 20. kolo


19.2.2014 20:31:41

Seznam přijatých žádostí o dotaci

 

ve Výzvě č.8 MAS Východní Slovácko – 20. kolo

Číslo projektu

Název žadatele

Název projektu

Název fiche

Místo realizace

V8/2014/1

Obec Korytná

 

 

Stavební úpravy místní komunikace v obci Korytná

Fiche 8 – Obnova a rozvoj technické infrastruktury

Korytná

 

Seznam přijatých žádostí o dotaci ve Výzvě č.8 MAS Východní Slovácko – 20. kolo

Seznam vybraných žádostí o dotaci ve Výzvě č.8 MAS Východní Slovácko – 20. kolo


25.2.2014 06:59:19

Seznam vybraných žádostí o dotaci ve Výzvě č.8 MAS Východní Slovácko – 20. kolo