Výzva Šablony III vyhlášena!

31. března 2020 vyhlásil řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu Šablony III.

Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV. Více se naleznete na webu MŠMT.

Stejně jako v minulých výzvách v šablonách III MAS nabízí školám pomoc. Kontaktní osoba pro šablony je na MAS je Mgr. Jaroslav Hrubý (tel: 776 072 894, email: hruby.j@centrum.cz).

Výtah výzvy pro školy.