OPŽP_Výzva - Výsadby dřevin na nelesní půdě 2

Zobrazení: dlaždice tabulka
Název Upraveno Typ Velikost Staženo
OPŽP_2_SEMINÁŘ 1. 10. 2019 PDF 445,84 kB -
Text výzvy 21. 11. 2019 PDF 528,05 kB -
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 (3) 21. 11. 2019 PDF 3,16 MB -
Kritéria pro hodnocení žádostí 21. 11. 2019 PDF 588,05 kB -
Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijn 21. 11. 2019 PDF 294,58 kB -
Náklady obvyklých opatření MŽP 21. 11. 2019 MS Excel 121,39 kB -
Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů 21. 11. 2019 PDF 3,42 MB -
Seznam doporučených autochtonních dřevin 21. 11. 2019 MS Word 124,31 kB -
Seznam přijatých projektů OPŽP 2 6. 1. 2020 PDF 64,53 kB -