Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu z Operačního pr

MAS Východní Slovácko vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na dodávku a montáž 5 ks informačních kiosků.

Zobrazení: dlaždice tabulka