AVÍZO 7. výzvy PRV


MAS Východní Slovácko, z.s. plánuje dne 17. 1. 2022 vyhlásit v pořadí již sedmou výzvu v oblasti Programu rozvoje venkova, se zaměřením na podporu zemědělských a ostatních podnikatelů.

Seminář pro žadatele se bude konat 25. 1. 2021 od 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Suchá Loz (1. patro).

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat s manažery MAS.

Žádost o dotaci se zpracovává v prostředí Portálu farmáře!
 
Přístup na Portál farmáře je možné zřídit na Oddělení příjmu žádostí SZIF v Uherském Hradišti (Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště).
 
Výzva

  • AVÍZO výzvy - 7 - PRV (text výzvy)
  • Fiche 1 (Investice do zemědělských podniků; „zemědělci“)
  • Fiche 3 (Investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností; „podnikatelé“)

Pro zobrazení fichí je nutné jejich stažení do zařízení s nainstalovaným PDF prohlížečem.

 

Vybrané přílohy žádosti


Přílohu č. 5 vložte také jako přílohu Žádosti o dotaci!

 

 Pravidla


 

Návody a příručky

 

Ostatní