Činnost MAS v roce 2022

 

Vážení přátelé, partneři a příznivci MAS Východní Slovácko,

 

končí rok 2022 a také letos si dovolíme shrnout činnost MAS za posledních dvanáct měsíců.

 

Tento rok se nesl v duchu vyhlašování výzev v tzv. přechodném období (čas mezi koncem programového období 2014-2020 a počátkem čerpání z období 2021-2027), přípravy dokumentů, průzkumů, pokladů a diskuzí ohledně programového období 2021-2027 a samozřejmě pomoci členským obcím a občanům.

 

Hned z kraje roku jsme vyhlásili výzvu na podporu zemědělské a ostatní podnikatelské činnosti. Do výzvy jsme směřovali 3,5 mil. Kč. O tyto prostředky se přihlásilo 24 projektů, z čehož bylo 16 žádostí zemědělských podnikatelů a 8 ostatních podnikatelů. Všechny přijaté projekty jsme doporučili k podpoře. Díky této výzvě zdejší zemědělští podnikatelé budou čerpat či již čerpají 2,5 mil. Kč; přibližně 1 mil. Kč byl přidělen na podporu ostatních podnikatelů.

 

Na začátku května jsme vyhlásili výzvu na podporu spolkové a kulturní činnosti. Zde jsme měli nachystáno necelých 1,5 mil. Kč. Přihlásilo se celkem 14 projektů, z čehož 11 žádostí podali členské obce MAS, zbylé tři žádosti byly podány přímo jednotlivými spolky. Všechny žádosti byly doporučeny k podpoře. Prostředky z této výzvy budou u všech žadatelů využity na drobné investiční výdaje spojené se spolkovou nebo kulturní činností v našem regionu.

 

Velkým letošním úkolem byla pro nás příprava tzv. akčního plánu a projektu MAS v Operačním programu zaměstnanost+ („OPZ+“) na období 2023-2025. Na rozdíl od předchozího období, kdy MAS vyhlašovala své vlastní výzvy v oblasti Operačního programu zaměstnanost, jsme nově podali jeden velký „deštníkový“ projekt, který zahrnuje několik aktivit. Po několikaměsíčním zjišťování, diskuzích a konzultací mezi MAS, potenciální partnery a Ministerstvem práce a sociálních věcí jsme 1. 8. 2022 podali akční plán i s projektem. Po splnění podmínek formálních náležitostí a přijatelnosti náš projekt 18. 11. 2022 splnil podmínky věcného hodnocení. Začátek projektu očekáváme v prvním kvartále příštího roku. Náplní jsme se zaměřili především na pomoc v oblasti sociálních služeb a péče o děti v době školních prázdnin. Projekt bude podporovat činnost poradce pro rodinné pečující, psychoterapeuta pro rodinné pečující, edukační a paliativní sestru. V horizontu tří let proběhne také 36 turnusů venkovských komunitních táborů (obdoba příměstských táborů) a budou pořízeny kompenzační pomůcky pro soc. služby. Partnery projektu s finančním příspěvkem jsou: Charita Uherský Brod, Charita Uherské Hradiště a Dům dětí a mládeže Uherský Brod.

 

Vedle přípravy projektu v OPZ+ probíhalo a stále probíhá také zpracování programového rámce v oblasti Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“). Podání rámce očekáváme na začátku příštího roku. Pokud bude dokument schválen ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, pak budeme v příštích letech vyhlašovat výzvy na podporu bezpečnosti dopravy, revitalizace veřejných prostranství, kulturních památek, muzeí a knihoven, vzdělávání (MŠ + ZŠ), sociálních služeb a taktéž zlepšení infrastruktury cestovního ruchu.

 

Již na konci roku 2021 místní akční skupina pomáhala obyvatelům regionu s předžádostmi tzv. kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Ostrý start dotačního programu byl 10. 5. 2022 a manažeři MAS podali na Zlínský kraj celkem 76 žádostí, z nichž 75 bylo schváleno. Dlužno podotknou, že v počtu podaných žádostí přes MAS se jedná o druhý nejvyšší počet v kraji.

 

Mimo uvedené činnosti MAS pomáhala také členským obcím se získáním prostředků z evropských i národních programů, pomáhala s přípravou strategických dokumentů, konzultovala a poskytovala pomoc základním a mateřským školám s projekty tzv. šablon, připojila se k realizaci Místního akčního plánu vzdělávání II ORP Uherský Brod a Místního akčního plánu vzdělávání III OPR Uherský Brod, účastnila se několika místních akcí a další. Rovněž jsme v tomto roce podnikli první kroky v oblasti komunitní energetiky, které bychom rádi dále rozvíjeli. 

 

Pro nadcházející rok máme v plánu vyhlásit výzvu na podporu drobných nezemědělských podnikatelů a pokud vše půjde podle plánu, pak i výzvy na podporu bezpečnosti dopravy, vzdělávání, revitalizaci veřejných prostranství a další. Rádi bychom se také zapojili do Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a Operačního programu Životní prostředí.

 

Současně bude MAS poskytovat pomoc s žádostmi v programu Nová zelená úsporám Light. Tato podpora je určena pro osoby pobírající starobní důchod, invalidní důchod III. stupně, případně pro osoby pobírající příspěvek na bydlení. Financovat zde bude možné zateplení domu, výměna oken a vchodových dveří.

 

Na závěr chceme poděkovat za nepřestávající spolupráci všem členům i příznivcům MAS Východní Slovácko, řídícím orgánům za jejich trpělivost a ochotu a děkujeme Zlínskému kraji za podporu. Speciální poděkování pak směřuje k členům výběrové komise a programového výboru, kteří se aktivně podílí na chodu a procesu rozdělování svěřených prostředků a obětují svůj čas a úsilí našemu spolku.

 

Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný rok 2023.

 

MAS Východní Slovácko, z.s.

PF2023