NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

 

Komu je NZÚ Light určena?

 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti o dotaci pobírat starobní důchod nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí domácnost kdykoliv mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírat příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Kolik je možné získat?

 • Max. 240 000 Kč na jeden rodinný dům (částka se skládá z jednotlivých opatřeních, viz obrázek níže).
 • Na opatření zateplení stávajících rodinných domů a výměnu výplní otvorů je možné čerpat až 150 tis. Kč (tuto částku nelze překročit).
 • Na opatření instalace fotovoltaického nebo solárního termického systému na ohřev vody je možné čerpat až 90 tis. Kč (tuto částku nelze překročit).

NZÚL_schéma_rodinné domy

 NZÚL_schéma_bytové domy

Jaké jsou termíny?

 • Žádat je možné od 9. 1. 2023 do 31. 12. 2024.
 • Zpětně lze uznat i náklady realizované od 12. 9. 2022.
 • Na realizaci je 1 rok od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jak požádat o dotaci?

 • Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR.
 • Pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana nebo bankovní identitu.
 • Se zřízením identity občana a žádostí Vám bezplatně pomůže Kancelář MAS Východní Slovácko.
 • Výběr dodavatele je plně v kompetenci žadatele.
 • Doporučujeme si před kontaktováním MAS pročíst Závazné pokyny pro žadatele.

Co je potřeba doložit?

 • Není třeba dokládat projekt ani energetické posouzení. Základem při podání žádosti o dotaci je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku, záznam o návštěvě na místě, doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu na jméno žadatele a dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.
 • Pracovníci MAS nejdříve navštíví dotčenou nemovitost, představí žadateli možnosti podpory v Nové zelené úsporám Light a pořídí fotodokumentaci výchozího stavu. Poté bude společně s žadatelem domluven termín schůzky, na které bude podána žádost o dotaci.
 • Fotodokumentaci, záznam o návštěvě na místě a odborný posudek vypracovává MAS.
 • Po realizaci všech opatření, na která je čerpána dotace, kontaktujte zaměstnance MAS. Opět navštíví dotčenou nemovitost, zkontrolují a pořídí fotodokumentaci provedených opatření a dokumentaci s tímto spojenou (např. faktury, smlouvy, doklady o úhradě).

  Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com