NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT 

Aktualizace ze dne 30. 5. 2024

 

Komu je NZÚ Light určena?

 • Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu či trvale obývaného rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt.
 • Žadatel a všichni členové domácnosti ke dni podání žádosti o podporu:
  • pobírají starobní důchod a nevlastní další stavbu pro bydlení nebo
   podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo
   členský podíl v bytovém družstvu, který mu zajišťuje možnost užívání
   bytu, nebo
  • pobírají invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o příspěvek na bydlení v dané nemovitosti, nebo
  • jsou zahrnuti do okruhu společně posuzovaných osob v žádosti o přídavek na dítě (přídavek dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře) žijící ve společné domácnosti se žadatelem.
 • Žadatel doposud na stejné či podobné opatření nežádal z veřejných prostředků.

Kolik je možné získat?

 • Max. 250 000 Kč na jeden rodinný dům (částka je skládána z jednotlivých opatřeních, viz obrázek níže); minimální hranice dotace je 30 000 Kč.

NZÚL_schéma_rodinné domy_červen 2024

 NZÚL_schéma_bytové domy_červen 2024

Jaké jsou termíny?

 • Žádat je možné od 25. 6. 2024 do 30. 6. 2025.
 • Zpětně lze uznat i náklady realizované od 12. 9. 2022.
 • Na realizaci je 1 rok od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

Jak požádat o dotaci?

 • Žádost o dotaci se podává výhradně elektronicky prostřednictvím systému AIS SFŽP ČR.
 • Pro elektronické podání žádosti je potřeba mít zřízenu tzv. identitu občana nebo bankovní identitu.
 • Se zřízením identity občana a žádostí Vám bezplatně pomůže Kancelář MAS Východní Slovácko.
 • Výběr dodavatele je plně v kompetenci žadatele.
 • Doporučujeme si před kontaktováním MAS pročíst Závazné pokyny pro žadatele.

Co je potřeba doložit?

 • Není třeba dokládat projekt ani energetické posouzení. Základem při podání žádosti o dotaci je fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku, záznam o návštěvě na místě, doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu na jméno žadatele a dokument prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě.
 • Pracovníci MAS nejdříve navštíví dotčenou nemovitost, představí žadateli možnosti podpory v Nové zelené úsporám Light a pořídí fotodokumentaci výchozího stavu. Poté bude společně s žadatelem domluven termín schůzky, na které bude podána žádost o dotaci.
 • Fotodokumentaci, záznam o návštěvě na místě a odborný posudek vypracovává MAS.
 • Po realizaci všech opatření, na která je čerpána dotace, kontaktujte zaměstnance MAS. Opět navštíví dotčenou nemovitost, zkontrolují a pořídí fotodokumentaci provedených opatření a dokumentaci s tímto spojenou (např. faktury, smlouvy, doklady o úhradě).

  Více informací naleznete na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/.

Adresa a kontaktní informace

MAS Východní Slovácko, z.s.
Suchá Loz 72, PSČ: 687 53
IČ: 27015777
ID datové schránky: vimdhw6

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com