Informace pro žadatele ve výzvě PRV 5

Vážení žadatelé,

vzhledem k množícím se dotazům na proces hodnocení podaných žádostí do výzvy č. 5 v oblasti PRV v souvislosti se současnou situací bychom Vám rádi sdělili, že MAS je zavázána k registraci žádostí na SZIF do 15. 4. 2020. To znamená, že do tohoto data projdou žádosti na MAS věcným hodnocením (činí Výběrová komise) a výběrem projektů (činí Programový výbor). O výsledku hodnocení a výběru budete včas informováni.

Děkujeme za trpělivost.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov