Loga_OPZ+

Komunitní venkovský tábor – Strání 2023

 

MAS Východní Slovácko, z.s. tento rok pořádá komunitní venkovský tábor Přístav kemp ve Strání.

Tábor je určen pro akční děti od 9 do 14 let, jejichž rodiče mají vazbu na území MAS Východní Slovácko (v regionu žijí, pracují, či dítě umisťované na tábor studuje v regionu MAS).

Termín konání tábora: 24. 7. 2023 - 28. 7. 2023; vždy od 8:00 do 16:00

Místo konání: Strání, Rubanice 877, 68765 Strání

Odpovědná osoba: Barbora Macková


Plakát Strání


Více viz přiložené dokumenty:

Přihláška

Zdravotní dotazník

Smlouva

Monitorovací list podpořené osoby - rodiče

Rodiče, kteří chtějí své dítě na tábor přihlásit, prosíme o vyplnění přihlášky, zdravotního dotazníku. Následně s Vámi bude sepsána smlouva a monitorovací list.

Více informací:

Barbora Macková – odpovědná osoba - 602 601 696, email: mic@strani.cz

Vojtěch Surmař - manažer MAS Východní Slovácko - 606 863 992, email: vychodnislovacko@gmail.com

 

Tábory jsou pořádány v rámci projektu "1. Projekt OPZ+ MAS Východní Slovácko" (reg. č. ento projekt CZ.03.02.01/00/22_008/0000038), který je dotován z fondů Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.