Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, v současné době sbírá podklady pro Koncepci rozvoje cestovního ruchu. Zapojte se do dotazníkového šetření a sdělte svůj názor na směřování cestovního ruchu v našem regionu.

Dotazník je dostuný zde: https://www.click4survey.cz/s4/42900/9d3a64a2

imagetools0.jpg