MAS v roce 2020

Vážení přátelé, partneři a příznivci Místní akční skupiny Východní Slovácko,

rok 2020 byl pro nás všechny poněkud zvláštní a vyčerpávající. Setkávání a jindy obvyklé každodenní aktivity probíhaly v omezené podobě, běžný i pracovní život skýtal mnoho nejistot. Přesto se nám však podařilo několik věcí, se kterými bychom Vás na následujících řádcích rádi seznámili.

Jak bylo u nás v posledních letech zvykem, na počátku roku jsme vyhlásili výzvu na podporu zemědělských i nezemědělských podnikatelů. Tentokrát jsme měli připraveno přes 2,5 mil. Kč a sešlo se 26 žádostí o podporu, jejichž celková požadovaná dotace činila více jak 5 mil. Kč. Po kontrole přijatelnosti a věcném hodnocení náš spolek vybral a doporučil k financování 15 projektů.

Po několika letech se nám konečně podařilo v květnu vyhlásit výzvu na podporu spolků a spolkové činnosti. Pro tuto oblast jsme vyčlenili 2 mil. Kč, které téměř beze zbytku vyčerpalo 12 projektů.

S blížícím se novým rokem přichází konec dotačního období 2014-2020, ve kterém jsme již rozdělili téměř všechny prostředky. Z tohoto důvodu jsme další výzvy v letošním roce nevyhlašovali.

Rok 2021 nám přináší nové dotační období 2021-2027, které však jako to minulé bude pravděpodobně zpožděno. Čerpání nových prostředků nebude proto zřejmě možné dříve než v první polovině roku 2022. Abychom však byli co nejdříve připraveni, zpracováváme tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027. Tedy dokument, ve kterém společně určujeme, co je v našem regionu třeba zlepšit a dále rozvíjet. Rádi bychom v této oblasti znali i Váš názor a byli bychom rádi, kdybyste se do jeho přípravy zapojili i Vy! Své náměty a podněty nám můžete kdykoliv zaslat na email vychodnislovacko@gmail.com nebo se zastavit v kanceláři MAS (Suchá Loz 72, 1. patro). Případně se můžete zúčastnit veřejného projednání, které se bude 7. 1. 2021.

Přejeme všem krásné Vánoce, pevné zdraví a klidný rok 2021.

MAS Východní Slovácko, z.s.

PF2021_modrá.png