Nová zelená úsporám Light opět spuštěna

  

Od 17. ledna 2024 od 10 hodin mohou o zálohovou dotaci ve výši až 240 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám Light vedle seniorů, příjemců invalidního důchodu a příspěvku na bydlení nově žádat i domácnosti pobírající přídavky na děti.  Novinkou v programu je také možnost žádat na výměnu oken v bytech bytového domu v případech, kdy již nejméně u 75 % bytů v daném bytovém domě byla provedena kompletní výměna oken za nová s izolačním zasklením.

V novém programovém období se zpřísňují požadavky na kvalitní montáž oken a dveří, aby byly v souladu s normou ČSN 74 6077, naopak v případě zateplení bude možné zohlednit stávající zateplení a tím snížit nároky na tloušťku nově instalovaného izolačního materiálu.

V případě solárního ohřevu vody jsou v závazných podmínkách přesněji definovány nároky na instalované systémy. Požadován je vyšší minimální instalovaný výkon (2 kWp) fotovoltaických panelů. V případě termického i fotovoltaického systém je povinná ochrana proti opaření. Přepnutí na bivalentní zdroj ohřevu v případě nedostatečného výkonu solárního systému je automatické (nikoliv manuální). Solární systém je nově možné instalovat s novou akumulační nádrží nebo ho připojit k již existujícímu bojleru.

MAS Východní Slovácko bude i nadále poskytovat občanům konzultace a pomoc s podáním žádosti (bez poplatku). Doporučejeme žadatelům prostudování nových Závazných pokynů programu před přípravou žádosti.

Příjem žádostí bude trval do 31. 12. 2024 nebo do vyčerpání alokace.

S dotazy se můžete obracet na:

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com

 

Leták 2024_str.1

Leták 2024_str.2

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov