NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT – ÚPRAVA PODMÍNEK

Vážení žadatelé,

rádi bychom Vás informovali, že v programu Nová zelená úsporám Light (dále jen „NZÚL“) došlo k 28. 3. 2024 k drobným úpravám v Závazných pokynech pro žadatele. Jedná se především o: 

  • možnost podat žádost na druhou aktivitu, když v předchozích výzvách žadatel podal žádost na jednu – jinou – aktivitu. Program rozlišuje dvě aktivity: zateplovací opatření a instalace obnovitelného zdroje energie. Kupříkladu, pokud žadatel žádal v minulosti v programu NZÚL na instalaci fotovoltaického ohřevu vody, může nyní žádat také na výměnu oken (či jiné zateplovací opatření).
  • u žadatelů pobírající přídavek na dítě došlo k upřesnění, že uznatelný je jen přídavek pobíraný v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zjednodušeně se jedná o přídavek pobíraný v ČR. Nelze uznat například slovenský přídavek.
  • úprava technických požadavků pro solárně-termický ohřev vody - systém nově musí umožňovat celoroční provoz a mít zajištěnou ochranu proti zamrznutí jak zásobníku tak přenosového média.

Kdo, jak a do kdy můžou žadatelé žádat se dočtete na stránkách MAS nebo programu NZÚL.

S dotazy se můžete obracet na:

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com

 

Leták 2024_str.1

Leták 2024_str.2