NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT – ÚPRAVA PODMÍNEK

Vážení žadatelé,

dne 22. 5. 2024 byl náhle ukončen příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Znovuspuštění tohoto programu lze očekávat 25. 6. 2024 v 10:00.

V rámci programu dojde k řadě změn, kupříkladu:

  • změna výpočtu dotace (posuzování dle m²)
  • změna výše dotace na jednotlivá potření (vliv výpočtu m², ale také paušální změna u instalace ohřevu na teplou vodu → při instalaci i s novým bojlerem dotace 70 tis. Kč a podobně)
  • změna absolutní výše dotace na 250 tis. Kč, minimální výše 30 tis. Kč
  • žadatelé pobírající starobní důchod již nesmí vlastnit další nemovitost určenou pro bydlení
  • již nebude požadavek na trvalý pobyt žadatele před 12. 9. 2022
  • ...a řada dalších.

Doporučujeme všem potenciální žadalům, aby se před oslovením poradců řádně seznámili s novými Závaznými pokyny pro žadatele v NZÚL.

Kdo, jak a do kdy mohou žadatelé žádat se dočtete na stránkách MAS nebo na stránkách programu NZÚL.

S dotazy se můžete obracet na:

Milan Bauka
604 164 264; milanbauka@seznam.cz

Pavel Rada
605 820 358; radapavel@email.cz

Vojtěch Surmař
606 863 992; vychodnislovacko@gmail.com