Příprava první výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky

  

Vážení žadatelé,

v současné době naše místní akční skupina připravuje první výzvu v rámci programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Výzva bude zaměřena na podporu malých a středních podniků a bude navázána na Pravidla intervence 52.77 LEADER, konkrétně znění FICHE 4 (str. 46 Pravidel). Předpokládaná alokace výzvy činí cca 5 mil. Kč.

Bohužel prozatím není možné výzvu vyhlásit z technických důvodů. Spuštění příjmu žádostí nicméně očekáváme v druhé polovině února 2024, podle možností Portálu farmáře.

Aktualizace 4. 3. 2024:

Dle vyjádření řídícího orgánu je spuštění vyhlašování výzev MAS očekáváno v březnu 2024.

Prosíme žadatele o strpení.

MAS má již schválené znění Fiche a Způsobu výběru projektů (dokumenty je nutné otevřít v Adobe Acrobat Reader). Tyto dokumenty budou použity v nadcházející 1. výzvě.

Aktualizace 3. 4. 2024:

Vážení žadatelé, vyhlášení výzvy proběhne 5. 4. 2024. Podmínky Fiche a Způsobu výběru projektů ve výzvě budou odpovídat verzi zveřejněné 4. 3. 2024.