Příprava první výzvy z programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky

  

Vážení žadatelé,

v současné době naše místní akční skupina připravuje první výzvu v rámci programového rámce Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Výzva bude zaměřena na podporu malých a středních podniků a bude navázána na Pravidla intervence 52.77 LEADER, konkrétně znění FICHE 4 (str. 46 Pravidel). Předpokládaná alokace výzvy činí cca 5 mil. Kč.

Bohužel prozatím není možné výzvu vyhlásit z technických důvodů. Spuštění příjmu žádostí nicméně očekáváme v druhé polovině února 2024, podle možností Portálu farmáře.

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov