FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Akční plán pro ochranu geodiverzity

V minulém roce se MAS východní Slovácko společně s Mendelovou univerzitou a mikroregionem Javorina zapojila do projektu Akční plán na ochranu geodiverzity. Během realizace projektu proběhlo na území MAS několik přednášek pro veřejnost i školy, které byly mnohdy doplněny krátkou procházkou v terénu. Jednou z nejúspěšnějších akcí pak byla půldenní komentovaná vycházka, během které účastníci navštívili projevy vulkanické činnosti na našem území.

Hlavní část realizace byla ukončena a projekt nyní vstupuje do fáze udržitelnosti. Během projektu bylo vytvořeno několik odborných materiálů, které mají za cíl zlepšit povědomí o neživé přírodě území MAS a mikroregionu Javorina a přispět k její propagaci a současně i ochraně. Jednotlivé materiály si můžete stáhnout níže:

Výstupy projektu:

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov