Setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol

Minulý týden se v Luhačovicích uskutečnilo dlouho odkládané dvoudenní setkání vedoucích pracovníků základních a mateřských škol z ORP Uherský Brod. Na akci se sešlo více než 60 ředitelů, pedagogů a zástupců odborné veřejnosti, kteří se během prvního dne přednášek dozvěděli něco o aktuálních právních úpravách ve školství, o novinkách v Šablonách – zjednodušeném čerpání dotací či kariérovém poradenství. Druhý den si účastníci vyslechli přednášky na téma útočník ve školním prostředí a jak s dětmi zvládat krizové situace a mimořádné události.  

Setkání se účastnily školy zapojené do projektu Místní akční plán vzdělávání II. ORP Uherský Brod, který je spolufinancovaný z prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. Na financování se podílí i město Uherský Brod. Do projektu je také zapojena MAS Východní Slovácko, z.s. 

MAP2_Luhačovice_21.10.2021

MAP II

Aktuality

Archív

Činnost MAS finančně podporují

 

Podporovatelé MAS

 

Spolupracujeme
Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo zemědělství Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerství školství, sportu a tělovýchovy
Státní zemědělský fond Centrum pro regionální rozvoj Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Zlínský kraj Mendelova univerzita
Národní síť místních akčních skupin Východní Slovácko Mikroregion Bílé Karpaty Sdružení místních samospráv Celostátní síť pro venkov